Výsledky soutěží družstev

Soutěže družstev jsou u konce, dopadli jsme takto:Votice A - 4. místo - doplnili jsme tým některými dorostenci a toto umístění je...

Platba členských příspěvků - pouze členové Tsport Votice z.s.

Připomínáme platbu členských příspěvků pro rok 2019.
Platba probíhá pouze bankovním převodem.

Členský příspěvek je nutné zaslat do 30.4.2019.


Ubytovací řád – Penzión Tsport Votice

Článek 1 – Ubytování hosta

1. Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů.
2. Host při příchodu předloží průkaz totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, v případě cizince bude navíc vyplněna i hlášenka na cizineckou policii a vyžádán jeho podpis.
3. Host obdrží klíč od pokoje a vstupních dveří. Host uhradí vratnou zálohu na klíče ve výši 100,-Kč.
4. Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hodin posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
5. Ubytovaným hostům jsou k dispozici parkovací místa a wifi připojení zdarma.
6. Snídaně se podávají v prostorách restaurace sportovního areálu Tsport v době od 8:00 do 9:30 h. Dobu podávání snídaně lze změnit dle dohody v den nástupu ubytování.

Článek 2 – Cenové a stornovací podmínky

1. Za ubytování a další vybrané služby je host povinen zaplatit částku dle platného ceníku.
2. Při objednávce ubytování na 3 a více nocí je objednavatel povinen uhradit zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny za pobyt převodem na bankovní účet. Zbývající část doplatí host v den nástupu v hotovosti.
3. Při objednávce ubytování v den nástupu platí host předem, platbu lze provést pouze v hotovosti.
4. Při zrušení objednávky minimálně týden před nástupem na ubytování je stornovací poplatek ve výši 20% z celkové ceny za pobyt.

Článek 3 – Práva a povinnosti ubytovaných hostů

1. Každý host je povinen udržovat čistotu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
2. V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.).
3. Není dovoleno používat osušky a ručníky mimo prostor pokoje.
4. V době od 22:00 do 06:00 je host povinen dodržovat noční klid.
5. V celém objektu penziónu platí přísný zákaz kouření.
6. V penziónu není umožněn pobyt se psy nebo jinými zvířaty.

Článek 4 – Práva a povinnosti poskytovatele služeb

1. Poskytovatel ubytovací služby je povinen odevzdat hostu ubytovací prostory ve stavu způsobilém k užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.
2. Výměna ložního prádla a ručníků se provádí dle potřeby hosta, nejméně však jedenkrát za pět dní, dále při změně obsazení lůžka.
3. Úklid pokoje se provádí dle domluvy, minimálně jedenkrát za pět dní při dlouhodobějším pobytu.
4. Po ukončení pobytu se provádí dezinfekce pokoje a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky.

Článek 5 – Závěrečná ustanovení

1. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a platných předpisů.
2. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má poskytovatel služby právo ukončit pobyt hosta před skončením sjednané doby.
3. Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně dostupný.